Към теб

Сън преливащ в стихове с малко фантазия и обич. Поздрави от Бургас и дано ви хареса…

Четеш ли писмата ми? Пиша стотици…
и всяко едно адресирам до теб.
Летят на крилете на белите птици,
подети от вихъра в луд пирует…

Четеш ли писмата ми? Пиша стотици…
Със кучета улични хляб си деля
и моля ги бързо към тебе да тичат
по просеки тайни дълбоко в нощта.

Четеш ли писмата ми? Пиша стотици…
И дивите котки ме знаят дори.
От покрив на покрив към тебе се движат,
в очите им бляскащи пламък гори.

Четеш ли писмата ми? Пиша стотици…
И с плъхове рошави се запознах.
Разказах за тебе, послание пратих.
През мрачни тунели го носят, разбрах.

Четеш ли писмата ми? Пиша стотици…
На кея стоя и се взирам напред.
В бутилки от бира ги пускам с вълните
и носят се кротко към изгрева блед.

Четеш ли писмата ми? Пиша стотици…
Броя часове и минути безчет.
И чакам очите ти – ярки звездички,
и устните чакам по-сладки от мед.

20160729_074651